โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ บริเวณ อ่างเก็บน้ำหนองไฮ ตำบลประชาพัฒนา  อำเภอวาปีประทุม  จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2561

วันที่ 27มิ.ย 2561 เวลา 09.00 น. นายจรัส  เพ็ญศิริสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานมหาสารคาม นายทินกร เสงี่ยมศักดิ์หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒และเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานมหาสารคาม  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ บริเวณ อ่างเก็บน้ำหนองไฮ โดยโครงการปลูกต้นไม้ ในครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างจิตสำนึกให้พี่น้องประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญ การสร้างระบบนิเวศน์ให้แก่สัตว์และสิ่งมีชีวิตต่างๆ และเอื้อประโยชน์ต่อมนุษย์ได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฏาคม 2561 โดยกิจกรรม มีชาวบ้านในชุมชุม นักเรียนเข้าร่วม 300 คน และเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานมหาสารคาม 50 คน