"โครงการชลประทานมหาสารคามประชุมเร่งรัดการเบิกจ่าย 2561"
 วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายจรัส เพ็ญศิริสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานมหาสารคาม มอบหมายให้นายวสันต์ พรหมดีสาร หัวหน้าฝ่ายวิศกรรม  นางมยุรี กุลมะโฮงหัวหน้างานบริหารทั่วไป ร่วมด้วย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1-5 และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่าย 2561 เพื่อให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน และผลเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนดไว้ ณ. ห้องประชุมโครงการชลประทานมหาสารคาม