โครงการชลประทานมหาสารคาม ออกตรวจติดตามโครงการจ้างแรงงาน
วันที่ 7 มิถุนายน 2561 นายจรัส  เพ็ญศิริสมบรูณ์  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานมหาสารคาม มอบหมายให้ นายศรัญย์  สุพันธมาตย์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ออกตรวจติดตามโครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่ เกษตรกร กิจกรรม ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บห้วยประดู่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม มีการจ้างแรงงานจากผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวม 10 คน ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร และเพิ่มประสิทธิ์ภาพการส่งน้ำในระบบชลประทาน รวมพื้นที่ชลประทานมากกว่า 2,720 ไร่