วันที่ 17พ.ค.2561 เวลา 13.30 น. นายจรัส  เพ็ญศิริสมบรูณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานมหาสารคาม และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม การประชุมแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในจังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ในการประชุม ณ ห้องประชุม 211 ศาลากลาง จังหวัดมหาสารคาม