วันที่ 3 พ.ค.2561 เวลา 09.00 น. นายจรัส  เพ็ญศิริสมบรูณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานมหาสารคาม และหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ร่วมกับกรมปศุสัตว์  แจกปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ " 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง " ปี 2561 ณ.หอประชุมอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม