วันที่๒๖กุมภาพันธ์ 2561 เวลา11.30 น. นายจรัส เพ็ญศิริสมบรูณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานมหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชในจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดการตรวจเยียมและติดตามการปฎิบัติงาน ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมหาสารคามโดยมี พลโท กฤต ผิวเงิน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒ เป็นประธาน