สกู๊ปข่าวท่องเที่ยวเชิงเกษตร ของเกษตรกร จ.มหาสารคาม ปลูกเมล่อนสร้างรายได้
ข้อมูลจากสำนักข่าว NBT เผยแพร่เมื่อ 3 กรกฎาคม 2559